Sončne celice

Sončno obsevanje v Sloveniji

 

Ko se odločamo za nakup sončne celice ali postavitev sončne elektrarne, moramo preveriti kakšno je sončno obsevanje na področju kjer naj bi sončne celice stale. Slovenija je na splošno dobro obsijana s soncem, zato so tudi pogoji za postavitev sončnih elektrarn in celic ustrezni. Znano je da je sončno obsevanje in možen potencial za izkoriščanje le tega v Sloveniji 300-krat večji kot poraba električne energije.

 

Sončno obsevanje v Sloveniji

 

Različna področja Slovenije pa so različno obsijana s soncem. Spomladi so s soncem najbolj obsijana mesta in kraji na primorskem, Pomurju in v Halozah, in sicer več kot 560 ur. Ostali kraji pa v tem času prejmejo nekje okrog 500 ur sončnega sevanja, z izjemo višjih gorskih predelov, ki prejmemo okrog 400 ur sončne svetlobe.

 

Med poletnim časom se sončno obsevanje in količina sonca med slovenskimi kraji spremeni, in sicer bolj gorat predel prejme od 600 do 700 ur sončnega obsevanja, obalni predel pa 860 ur. Notranjska je s soncem obsijana med 740 in 780 urami, Prekmurje, Bela Krajina in Krška kotlina pa med 780 in 820 urami.

 

V jeseni je sončno obsevanje nekoliko krajše v dolinah in kotlinah Osrednje Slovenije, in sicer okrog 350 do 400 ur. Primorska pa je zopet najbolj obsijan predel Slovenije, saj je sonce na površju več kot 450 ur.

 

Gorski svet je najbolj obsijan pozimi, kateremu sledi primorska z 350 sončnimi uricami. Najslabše obsijane v zimskem času pa so prav kotline, doline in ravnine severozahodne in osrednje Slovenije.

 

Sončne celice, dobra naložba


Sonce je tisti vir energije, ki bi ga ljudje morali znati bolje izkoriščati. To je neomejen vir energije, ki nam ga podarja narava. Nekdo pa zna zelo dobro izkoriščati sončno energijo. To so sončne celice, rečemo jim tudi fotovoltaična celica. Sončne celice izkoriščajo sončno energijo in jo s pomočjo elektronov pretvorijo v nam koristno električno energijo.  Sončne celice imajo tudi nekaj zahtev. Z izpolnjenimi vsemi zahtevami bomo dobili najboljši možen izkoristek. Največji izkoristek sončne celice bomo pridobili, če jo pravokotno usmerimo proti sončni svetlobi. S tem se poveča moč celice. Celicam lahko s pomočjo koncentratorjev dodajamo moč. Vendar moramo biti pazljivi, saj se pri veliki obremenjenosti lahko preveč segrevajo. S tem pride do upada izhodne napetosti in posledično do izgube moči.


Sončne celice


Spoznali smo nekaj lastnosti sončne celice, poznamo pa tudi druge proizvode, ki izkoriščajo sončno toploto. To so sončni kolektorji. Uporabljajo se predvsem za ogrevanje vode. Sončni kolektorji imajo enako lastnost kot celice. Začetna investicija je precej draga. Povrne pa se nam nekoliko kasneje. Nekje 12-14 let. To je odličen način za kombiniranje z ostalimi načini ogrevanja. Imamo centralno ogrevanje za ogrevanje prostorov. In drug alternativni vir, s katerim segrevamo sanitarno vodo.


Ali so sončni kolektorji varčna izbira?sončni kolektorji

 

Sončni kolektorji so sprejemniki sončne energije, ki jo pretvorijo v toploto za ogrevanje vode in prostorov. V Sloveniji se v povrečju lahko zagotovi 60 % energije za ogrevanje vode.

 

 

 

Zakaj so sončni kolektorji dobra izbira pridobivanja toplote?

  • varovanje okolja

S prihodom razvite tehnologije in povečevanjem števila prebivalstva se je posledično začelo prekomerno obremenjevanje okola z odpadki, izpuhi, izrabljanjem naravnih dobrin. In zato je vedno bolj je v ospredju varovanje okolja in narave. In sončni kolektorji so ena izmed oblik varovanja narave, saj s tem ne izkoriščamo naravanih dobrin lesa, nafte… Ampak uporabimo energijo sonca, ki je neminljiva in v izobilju. Poleg tega ni izpustov v ozračje zaradi kurjave.

Te prednosti se zaveda tudi naša Evrovpska unija, zato so sončni kolektorji lahko velikokrat delno subvencionirani. Pozanimajte se o tem preden jih izberete za svoj dom, saj lahko na tak način pridete do dosti cenejše namestitve tega pridobivanja energije.

  • varčnost

Sončni kolektorji imajo dobo trajanja približno 20 do 25 let. Po povprečnih izračunih naj bi se vaša investicija povrnila v 12 do 14 letih. Izračuni so narejeni za slovenski prostor, kjer je sončne energije dovolj v poletnih mesecih in zelo malo v zimskih.


Kako delujejo sončni kolektorji?

Površina sončnih kolektorjem je pokrita s ploščo, ki ima funkcijo absorbiranja energije. Ta energija se nabere v delovnem sredstvu (to je ponavadi voda), ta pa energijo zbira v skupen prostor (hranilnik toplote). Ko to toploto potrebujemo, se prenese  v različne prostore, kjer se ta energija uporabi (ali v ogrevanje prostorov ali v sanitarno vodo).


Kadar ni sonca, se ogrevanje vode in prostorov kombinira z ostalimi oblikami pridobivanja toplote. To so lahko fosilna goriva, les ali elektrika.


Pomanjkljivosti sončnih kolektorjev:

  • začetna investicija

Sončni kolektorji nise zgolj uporabni in varčni, ampak so tudi trenutno neka modna muha, kar pa s seboj vzame tudi vidoko začetno investicijo. Imejte v mislih to, da se vam bo ta investicija v približno 13ih letih povrnila.

  • pomanjkanje sonca

Sončni kolektorji niso priporočeni za vsako hišo. Če je zgradba v kotlini, na senčni strani ali kjerkoli drugje, kjer je malo sonca, se ta oblika ogravanja ne izplača. Prav tako je izraba energije bistveno manjša, če je naklon strehe prevelik ali premajhen.

Tudi ko jih montirate, nujno izberite sončno stran strehe. Priporočen je naklon strehe 45 stopinj.

Ali ste vedeli?

S tehnologijo se je razvila izboljšana verzija tankoplastnih sončnih celic, ki se proizvajajo pod atmosferskim tlakom. Gre za popolnoma robotizirano izdelavo, ki omogoča do 80% nižje stroške proizvodnje v primerjavi z navadnimi kristlnimi celicami. Take celice z napredkom tehnologije dohitevajo navadne kristalne celice tudi po moči in izkoristku.