|

Ali so sončni kolektorji varčna izbira?sončni kolektorji

 

Sončni kolektorji so sprejemniki sončne energije, ki jo pretvorijo v toploto za ogrevanje vode in prostorov. V Sloveniji se v povrečju lahko zagotovi 60 % energije za ogrevanje vode.

 

 

 

Zakaj so sončni kolektorji dobra izbira pridobivanja toplote?

  • varovanje okolja

S prihodom razvite tehnologije in povečevanjem števila prebivalstva se je posledično začelo prekomerno obremenjevanje okola z odpadki, izpuhi, izrabljanjem naravnih dobrin. In zato je vedno bolj je v ospredju varovanje okolja in narave. In sončni kolektorji so ena izmed oblik varovanja narave, saj s tem ne izkoriščamo naravanih dobrin lesa, nafte… Ampak uporabimo energijo sonca, ki je neminljiva in v izobilju. Poleg tega ni izpustov v ozračje zaradi kurjave.

Te prednosti se zaveda tudi naša Evrovpska unija, zato so sončni kolektorji lahko velikokrat delno subvencionirani. Pozanimajte se o tem preden jih izberete za svoj dom, saj lahko na tak način pridete do dosti cenejše namestitve tega pridobivanja energije.

  • varčnost

Sončni kolektorji imajo dobo trajanja približno 20 do 25 let. Po povprečnih izračunih naj bi se vaša investicija povrnila v 12 do 14 letih. Izračuni so narejeni za slovenski prostor, kjer je sončne energije dovolj v poletnih mesecih in zelo malo v zimskih.


Kako delujejo sončni kolektorji?

Površina sončnih kolektorjem je pokrita s ploščo, ki ima funkcijo absorbiranja energije. Ta energija se nabere v delovnem sredstvu (to je ponavadi voda), ta pa energijo zbira v skupen prostor (hranilnik toplote). Ko to toploto potrebujemo, se prenese  v različne prostore, kjer se ta energija uporabi (ali v ogrevanje prostorov ali v sanitarno vodo).


Kadar ni sonca, se ogrevanje vode in prostorov kombinira z ostalimi oblikami pridobivanja toplote. To so lahko fosilna goriva, les ali elektrika.


Pomanjkljivosti sončnih kolektorjev:

  • začetna investicija

Sončni kolektorji nise zgolj uporabni in varčni, ampak so tudi trenutno neka modna muha, kar pa s seboj vzame tudi vidoko začetno investicijo. Imejte v mislih to, da se vam bo ta investicija v približno 13ih letih povrnila.

  • pomanjkanje sonca

Sončni kolektorji niso priporočeni za vsako hišo. Če je zgradba v kotlini, na senčni strani ali kjerkoli drugje, kjer je malo sonca, se ta oblika ogravanja ne izplača. Prav tako je izraba energije bistveno manjša, če je naklon strehe prevelik ali premajhen.

Tudi ko jih montirate, nujno izberite sončno stran strehe. Priporočen je naklon strehe 45 stopinj.