Sončne celice, dobra naložba


Sonce je tisti vir energije, ki bi ga ljudje morali znati bolje izkoriščati. To je neomejen vir energije, ki nam ga podarja narava. Nekdo pa zna zelo dobro izkoriščati sončno energijo. To so sončne celice, rečemo jim tudi fotovoltaična celica. Sončne celice izkoriščajo sončno energijo in jo s pomočjo elektronov pretvorijo v nam koristno električno energijo.  Sončne celice imajo tudi nekaj zahtev. Z izpolnjenimi vsemi zahtevami bomo dobili najboljši možen izkoristek. Največji izkoristek sončne celice bomo pridobili, če jo pravokotno usmerimo proti sončni svetlobi. S tem se poveča moč celice. Celicam lahko s pomočjo koncentratorjev dodajamo moč. Vendar moramo biti pazljivi, saj se pri veliki obremenjenosti lahko preveč segrevajo. S tem pride do upada izhodne napetosti in posledično do izgube moči.


Sončne celice


Spoznali smo nekaj lastnosti sončne celice, poznamo pa tudi druge proizvode, ki izkoriščajo sončno toploto. To so sončni kolektorji. Uporabljajo se predvsem za ogrevanje vode. Sončni kolektorji imajo enako lastnost kot celice. Začetna investicija je precej draga. Povrne pa se nam nekoliko kasneje. Nekje 12-14 let. To je odličen način za kombiniranje z ostalimi načini ogrevanja. Imamo centralno ogrevanje za ogrevanje prostorov. In drug alternativni vir, s katerim segrevamo sanitarno vodo.